nudailinti

nudáilinti tr. 1. K padaryti dailų, pagražinti: Jau padariau kotą, tik da nenudáilinau Gs. | refl. tr.: Aš tik aptašiau klumpes, o nusidáilyt tegu pats nusidáilina Gs. 2. nulyginti, nuglotninti: Ant upelio dugno atradau akmenį, pailgą ir labai nudailintą Š. | prk.: Jau jis dabar nudáilino tą atsitikimą Alk. Kieno pasielgimą nudáilinti, ką patogesniu padaryti KI14. \ dailinti; apdailinti; išdailinti; nudailinti; padailinti; perdailinti; pridailinti; sudailinti; uždailinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • nudailinti — nudáilinti vksm. Párko takẽliai gražiai̇̃ nudáilinti …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apdailinti — tr. K apgražinti, dailiai apdirbti: Kad tavo šaukštai nei kiek neapdailinti, baisu burnon imt Kp. | refl. tr., intr. Rs: Aptašiau šiap tep: jei negerai, pats apsidailyk Vlkv. | prk.: Reikia da daug laiko ir darbo, kol [lietuviška terminologija]… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • brukynė — brukỹnė sf. (2) 1. Prn žr. bruketas: Susipašė brukỹnė, reiktų nudailinti – linus labai peša Dkš. An brukynės pasidėję, bruktuvėm bruka Smn. Padarykit ąžuolinę brukỹnę, tai netep šiurpysis Ūd. 2. DŽ linų brukamoji mašina: Su brukynè greičiau,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dailinti — ( yti), ina, ino tr., daĩlinti Š 1. K daryti dailų, gražinti, puošti: Kam tep dailini, ne į parodą veši Dkš. Gali nedailint [kirvakočio], aš pats apsidailinsiu Rs. Pamatė žmogų mindžiojant grumstus, dailinant vietą MPs. | refl.: Merga, eidama į… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • drožlys — drožlỹs sm. (4) drožtuvas, oblius: Nuskutu su drožliu R6. Lentą drožliù nudailinti KI14 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išdailinti — tr. 1. J, Q59 išgražinti, dailiai išdirbti: Kiekvienas norįs gali rašyti lietuviškai kaip ir kita išdailinta jau kalba S.Dauk. Barbariški dar tebėra mūsų žmonės, nėra juose jausmai nei mažumą išdailinti A1885,16. | refl.: Visi išsipuošę,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nucackinti — ×nucãckinti tr. nudailinti: Nudailino nucãckino tą lazdą Gs. cackinti; išsicackinti; nucackinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nudailinimas — sm. (1) KI12 → nudailinti 1: Bet ir nudailinimas kuolo – kiek jis laikys! Rdm. dailinimas; apdailinimas; išdailinimas; nudailinimas; padailinimas; prisidailinimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuglaistyti — 1. nuglostyti, nudailinti: Kad nuglaĩstė, kad nuglaĩstė – tik blizga Srv. Visas jis buvo tiesus, nuglaistytas, smailas rš. | prk.: Laukai paliko pliki, šalti, šiurkščių rudenio rankų nuglaistyti rš. 2. nutinkuoti: Spėjo jau trobą nuglaistyti rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuglitinti — nuglìtinti tr. 1. nuslidinti: Kelis nuglitìntas, slidi eiti J. 2. nulyginti: Akmenys ... taip nudailinti ir nuglitinti kaip špygeliai KA73. | refl.: Nusiglìtino (nuplyšo) stogas Šts. glitinti; apglitinti; įglitinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.